Vas zanima, kje se lahko poučimo o invazivnih tujerodnih vrstah (ITV) doma, v Evropi in po svetu?

 

Slovenija:

 - projekt Applause - (poteka v mestni občini Ljubljana) https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/applause/

- projekt Life Artemis - Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu - https://www.tujerodne-vrste.info/projekt-life-artemis/

 

Specifični članki:

- intervju z Marijo Stare o navadni barvilnici v Sloveniji - https://www.zeliscniraj.si/na-obisku/213-amerikanizacija-nasih-gozdov

Evropa:

 - Hrvaški center za invazivne vrste z aktivnim vključevanjem prebivalcev Poreča - http://civ.iptpo.hr/

- DAISIE

- NOBANIS Evropska mreža za invazivke - https://www.nobanis.org/

- EASIN - European Alien Species Information - https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin

            - Iskanje prisotnosti vrst po zemljevidu: https://easin.jrc.ec.europa.eu/spexplorer/map/

- Zakonodaja (velja tudi za Slovenijo):

  • Uredba (EU) 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 z dne 13. julija 2016 o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1263 z dne 12. julija 2017 o posodobitvi seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, ki je bil vzpostavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1141 v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1262 z dne 25. julija 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1141 z namenom posodobitve seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo
  • Izvedbena uredba komisije (EU) 2022/1203 z dne 12. julija 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1141 z namenom posodobitve seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo

 

Svet:

- CABI (Invasive Species Compedium) - https://www.cabi.org/ISC

 

 

Kudzu (Pueraria montana var. lobata)

 

Hrastova čipkarka (Corythucha arcuata), invazivna žival - vrsta stenice

 

Navadna barvilnica (Phytolacca americana)

 

© Zavod za uporabno botaniko Divji vrt 2024. Vse pravice pridržane.