O projektu

Program razvoja podeželja 

Naziv aktivnosti:Sodelovanje (ukrep 16) 

Cilj: Pospešiti prenos znanja in inovacij iz raziskovalne sfere v kmetijsko prakso. 

Povzetek: Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede je kot vodilni partner vključena v podukrep 16.9 Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji. Podpora je namenjena izvedbi projektov, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področja izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva s ciljem preučitve možnosti razvoja teh aktivnosti na kmetiji.  

Pričakovani rezultati: V okviru tega podukrepa prednostno sledimo ciljem razvoja novih oblik nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, ki bi lahko prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest na kmetijah ter povečanju njihovega dohodka. 

Glavne aktivnosti: vodenje in koordinacija, priprava in izvedba pilotnega preizkusa novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije na lokaciji kmetijskega gospodarstva, analiza izvedljivosti prenosa novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije v prakso na ravni kmetijskega gospodarstva in razširjanje rezultatov projekta. 

 

 

Spletna stran Evropske komisije: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm 
Spletna stran programa razvoja podeželja: http://www.program-podezelja.si/ 

Projekti: 

© Zavod za uporabno botaniko Divji vrt 2024. Vse pravice pridržane.