Otroci in mladostniki s čustveno-vedenjskimi motnjami kažejo ponavljajoč, trajen vzorec neprilagojenega, t.i. disocialnega vedenja, ki se kaže v neuspešni socialni interakciji. Mladi s tovrstnimi težavami pogosto potrebujejo tisto, kar jim ljudje okoli njih najtežje dajo: skrb, podporo in razumevanje. Vse to lahko najdejo v spodbudnih okoljih, v katerih si lahko ponovno pridobijo izgubljeno ravnotežje in eno izmed tovrstnih okolij je Vzgojno-izobraževalni zavod (VIZ) Višnja Gora.

Vključili smo se v projekt FITOKMETIJE

Sporočilo za medije

Nov projekt  kmetije Divji vrt

V mesecu oktobru 2019 smo začeli z izvajanjem projekta Razvoj in uvajanje usposabljanja o zdravilnih rastlinah na učnih kmetijah – FITOKMETIJE. Nosilka projekta, Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede (UNM FZV), je skupaj s partnerji – Vzgojno izobraževalnim zavodom Višnja Gora in tremi kmetijami (Kmetijo Mahne, kmetijo Divji vrt in Kmetijo Markovi) – pridobila sredstva v višini 74.998,00 EUR. Projekt, ki traja dve leti, je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Namen projekta je preučiti možnosti razvoja in poskusno izvesti aktivnosti na kmetijah, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani s poudarkom na fitoterapevtskih vsebinah.

 

Koledar dogodkov

© Zavod za uporabno botaniko Divji vrt 2020. Vse pravice pridržane.