Sodelavci

doc. dr. Luka Kristanc, dr. med., dipl. biol., spec. druž. med., direktor Zavoda Divji vrt, fito- in ekoterapevt
 
 

 

Po osnovni izobrazbi sem zdravnik in biolog, od leta 2016 pa tudi doktor toksikoloških znanosti. Svoje medicinsko znanje skušam prepletati z znanjem o uporabni vrednosti zdravilnih rastlin in gliv.
 
Moja raziskovalna področja so tudi rastlinska in glivna sistematika ter toksikologija, torej preučevanje strupenosti rastlin in gliv. Raziskovalno sodelujem predvsem z Inštitutom za biofiziko Medicinske fakultete v Ljubljani, članke s področja toksikologije in biofizike membran pa objavljam v domačih ter tujih strokovnih in znanstvenih revijah. Predavam na domačih in mednarodnih simpozijih in kongresih.
 
Strokovno delujem na treh področjih. Že nekaj let delam kot specialist družinske medicine v ZD Kranj, kjer sem od leta 2019 tudi strokovni vodja oddelka družinske medicine. Na Fakulteti za zdravstvene vede v Novem mestu delujem kot docent za farmakologijo in pokrivam področja fitoterapije, toksikologije, uporabne botanike in mikologije ter ekoterapije. Tretje področje delovanja, ki je posledica moje privrženosti celostnemu pristopu k zdravljenju, pa je integrativna medicina. V okviru slednje želim ljudem ponuditi obravnave, ki združujejo širino družinske medicine s fitoterapevtskim znanjem in principi ekoterapije.
 
Slednje uresničujem tudi tako, da se povezujem s terapevtsko-izobraževalnimi kmetijami Vrhivšek, Mahne in Belajevi. Z ženo sva oba biologa z močno afiniteto do ekologije in zares zadihava s polnimi pljuči šele, ko sva obdana z naravo. Logično je torej, da želiva svoje navdušenje v obliki delavnic, vodenj v naravi in predavanj deliti še z drugimi. Leta 2015 sva ustanovila Zavod Divji vrt, v okviru katerega deluje tudi ambulanta integrativne medicine.
 
Andreja Papež Kristanc, univ. dipl. biol., prof. biol., strokovna vodja Zavoda Divji vrt, študentka psihoterapevtske propedevtike

Sem biologinja z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami v naravovarstvu, pred leti sem namreč delovala v Triglavskem narodnem parku, 4 leta pa sem bila zaposlena tudi na Zavodu za varstvo narave. 

Moje zanimanje je usmerjeno v uporabnost slovenske flore v najširšem smislu. Sem strokovnjakinja za prehrano z divjimi rastlinami, s tega področja sem pred leti napisala tudi diplomsko nalogo ter kasneje knjigo z naslovom Zeliščar na sprehodu. Že skoraj 15 let s svojim možem izvajam predavanja, terenska vodenja in delavnice o zdravilnih, užitnih in strupenih rastlinah. 

 

 

© Zavod za uporabno botaniko Divji vrt 2024. Vse pravice pridržane.