Info dogodek za brezposelne - Užitne rastline v Kranju

Pogovorili smo se o možnostih samozaposlitve v okviru zeliščarske kmetije, nato pa smo pričeli s spoznavanjem divjih rastlin, s katerimi lahko brezplačno obogatimo jedilnike z vitamini in hranilnimi snovmi. Poznavanje uporabnosti divjih rastlin je za brezposelne dobrodošlo, saj morajo zaradi finančnih stisk pogosto gledati na vsak prihranjen evro.


Najprej smo si ogledali kar nekaj užitnih invazivnih vrst: žlezavo nedotiko, pri kateri smo poskusili zrela semena, nato kanadsko zlato rozgo, pa japonski dresnik, enoletno suholetnico, robinijo ali akacijo ter tujerodne astre. Pot smo nadaljevali proti gozdu in si ogledali navadni hmelj, poskusili smo užitne plodove navadnega volčjega jabolka, si ogledali glog in poskusili bukov žir ter kislo zajčjo deteljico. Na travniku na Ovčani smo si ogledali še nekaj aromatičnih zelišč: navadni oslad, mali bedrenec, malo strašnico, rman in materino dušico.


Spoznali smo tudi nekaj neužitnih ali strupenih vrst: navadni zimzelen, bradavičasto in navadno trdolesko, navadno kalino in brogovito.

 

 

© Zavod za uporabno botaniko Divji vrt 2022. Vse pravice pridržane.