V okviru projekta Terapevtske fitokmetije raziskujemo možnosti, ki jih kmetije, ki slonimo na pridelavi rastlin in uporabi rastlin iz narave, lahko ponudimo pri blažitvi stresnega načina življenja in drugih za psihofizično stanje neugodnih okoliščin. Možnost povrnitve psihofizičnega ravnovesja vidimo v fitoterapevtskih, ekoterapevtskih in ergoterapevtskih potencialih naših kmetij.

Ergoterapija pomeni terapijo z delom. Predstavlja čuječo prisotnost v trenutku, kjer se z osredotočenim delom odklopimo od vsakdanjih skrbi, potopljeni v ustvarjalni proces. Pletarstvo je ena izmed možnosti za ergoterapijo na kmetiji. Preseneti nas, koliko časa in truda je potrebno za izdelek. Tako ga na koncu resnično cenimo, saj smo njegov nastanek spremljali od začetka do konca. Čudimo se kapitalistični hiperpotrošnji, v kateri so takšni izdelki krepko prepoceni in temeljijo na izkoriščanju delovne sile iz tretjih držav, še bolj pa temu, da so se tudi nam tako smešno nizke cene do tega trenutka zdele samoumevne. Vsekakor imamo na koncu v rokah konkreten pletarski unikat, ki nam pomeni samopotrditev, ponos in dvig zaupanja v svoje sposobnosti. Osvojili smo novo spretnost, znanje in s tem povečali svoje kompetence ter dodali kamenček v mozaiku potencialne samooskrbe. Zaradi počasnosti in dolgotrajnosti dela se urimo tudi v osredotočenosti in potrpežljivosti, kar je popolna protiutež hitečemu vsakdanjiku, pri katerem brzimo od ene dejavnosti k drugi, pa imamo kljub temu na koncu občutek, da nismo vsega opravili.

Ko spoznavamo različne pletarske materiale, razširimo svoje zavedanje o možnostih, ki nam jih ponuja narava. Rastline, ki so se nam zdele popolnoma neuporabne in morda celo moteče na naših zemljiščih (npr. srobot), postanejo dodana vrednost in priložnost za našo kmetijo.

 

 

 

Raziskovanje pletarstva poteka v okviru projekta Terapevtske fitokmetije, ki je financiran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

© Zavod za uporabno botaniko Divji vrt 2024. Vse pravice pridržane.