Projekt Fitokmetije

 

Program razvoja podeželja

 
 

Naziv aktivnosti: Sodelovanje (ukrep 16)
Cilj: Pospešiti prenos znanja in inovacij iz raziskovalne sfere v kmetijsko prakso.
Povzetek: Kmetija Divji vrt je kot vodilni partner vključena v podukrep 16.9 Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji. Podpora je namenjena izvedbi projektov, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področja izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva s ciljem preučitve možnosti razvoja teh aktivnosti na kmetiji.
Pričakovani rezultati: S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bomo dosegli naslednje cilje: Kmetije bomo razvile nove programe, ki bodo omogočale diverzifikacijo dejavnosti na kmetijah, jih poskusno izvedle ter prenesle svoje znanje na ciljne skupine. Fakulteta za zdravstvene vede bo pridobila usposobljene izvajalce prakse za študijski program Fitoterapija, VIZ Višnja Gora pa bo pridobila usposobljene izvajalce določenih učnih in vzgojnih vsebin, ki so povezane dejavnostmi na kmetiji.
Glavne aktivnosti: priprava in izvedba praktičnega preizkusa novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije na lokaciji kmetijskega gospodarstva, analiza izvedljivosti prenosa novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije v prakso na ravni kmetijskega gospodarstva in razširjanje rezultatov projekta.

Spletna stran Evropske komisijehttp://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
Spletna stran programa razvoja podeželjahttp://www.program-podezelja.si/

Več o projektu: PROJEKT PRP: Fitokmetija 2019-2021

 

 

Koledar dogodkov

Ni dogodkov
© Zavod za uporabno botaniko Divji vrt 2022. Vse pravice pridržane.