Izobraževanja in storitve

Predavanja, delavnice, terenske ekskurzije in tečaji

Izvajamo predavanja o sistematiki, predelavi, pripravi in uporabi užitnih in zdravilnih rastlin in gliv ter o strupenosti rastlin in gliv za zainteresirane skupine. Po dogovoru izvajamo tudi praktične delavnice, na katerih prikažemo pripravo jedi in shrankov iz nabranih samoniklih rastlin ter izdelavo različnih zdravilnih pripravkov. Organiziramo vodenja v naravo, kjer udeležence v naravnem okolju seznanimo z množico uporabnih in strupenih rastlin ter gliv.

Za tiste, ki želite pridobiti bolj poglobljeno znanje o zgoraj naštetih tematikah, vsako leto oziroma ob izraženem povpraševanju izvedemo:

35-urni Osnovni tečaj zeliščarstva

108-urno Šolo integrativne fitoterapije

 

 

Sodelovanje s Fakulteto za zdravstvene vede v Novem mestu

S fakulteto sodelujemo pri usposabljanju zeliščarjev in vzpostavitvi razvojno-didaktičnih kmetij v okviru projekta, v katerega smo vključeni kot kmetija. Projekt bomo nadgradili z visokošolskim strokovnim študijem fitoterapije, ki bo omogočil premik zeliščarske in fitoterapevtske stroke v Sloveniji na višji nivo.

 

Priprava člankov in priročnikov s področij fitoterapije ter uporabne botanike in mikologije

Zavod Divji vrt je v osnovi izobraževalna ustanova, to poslanstvo pa izpolnjujejmo tudi z rednim objavljanjem strokovnih člankov v revijah, namenjenih širokemu krogu bralcev, npr. v Proteus, Vito in druge revije za popularizacijo narave in zdravega življenjskega sloga. Temeljni cilj je tudi priprava priročnikov s področij, ki jih strokovno pokrivamo.

 

Inventarizacija samoniklih rastlin z uporabno vrednostjo na naravnih in kmetijskih površinah ter priprava elaborata

Izvajava celovite sistematske popise rastlinskih vrst na naravnih in kmetijskih površinah, zlasti pa sva usmerjena na popis uporabnih, strupenih in invazivnih vrst. Popise opravljava ob izraženem povpraševanju s strani strokovne ustanove ali fizične osebe (lastnika kmetije oz. parcele). Po dogovoru pripraviva elaborat s pisnim seznamom popisanih rastlinskih vrst, v katerega so vključeni tudi opisi uporabnosti (užitnosti in zdravilnosti) vključenih vrst, opozorila glede njihove strupenosti in morebitnega invazivnega potenciala ter nasveti o optimalnih načinih odstranjevanja prisotnih invazivnih (tujerodnih) vrst.

 

Koledar dogodkov

Ni dogodkov
© Zavod za uporabno botaniko Divji vrt 2022. Vse pravice pridržane.